Jitka Kůsová
žije a tvoří v Útočišti u Klášterce nad Ohří
členka Unie výtvarného umění v Teplicích -International Association of Art


Člověk


Jak málo se díváme lidem do očí,
jak málo se snažíme
pochopit člověka v jeho přirozenosti. Každodenní zápasy
a rozhodování
 řešíme stejně
jako před Kristem.
V dnešní době
 se projev citu zdá nevhodný
nedůstojný
a přitom ten jediný z nás tvoří
jedinečnou bytost.
Proč povyšovat
mužské nebo ženské myšlení.
Přirozenost je
ve všech pudových
 i duchovních projevech
nutné uchovat a naslouchat jí.
Jedině to nám uchrání duchovní zdraví
v zrychlující se době,
době softwarů a virtuální reality.


Human Figure is the Leitmotif


Unfortunately, we don´t look
into other people´s eyes much,
we don´t try to understand human nature a lot. Everyday struggles
and decision-makings are on the same level as they were before Christ.
However,
nowadays showing emotions seems to be inappropriate
and undignifying in spite of the fact that emotions create our individuality.
Why should we consider either male or female thinking better than the other one?
In my opinion,
it is necessary to preserve
human nature,
this is the only way how to face
accelerating time full
of software
and virtual reality

   
 

kontakt: Jitka Kůsová, Útočiště 49, 431 51 Klášterec nad Ohří, ČR; tel.: +420 728 171 386

email: jitkakusova@seznam.cz ; http://www.jitka-kusova.eu